שיקום, טיפוח ושחרור שמחת החיים

ענבל טפר - תרפיה במוסיקה ובתנועה

תפקידי כמטפלת

להשתמש בשיח, במוסיקה ובתנועה כדי לעורר במטופלים את ההבחנה בצרכיהם האמיתיים. לעודד תעוזה, פריצת מגבלות והרחבת טווח אפשרויות הפעולה להענות לצרכים אלו. להיות בת ברית לכוחות הבונים המצויים בהם, כך שיוכלו לפעול מתוך חיוניות ושמחת חיים.

תפיסת עולם

כל פרט הוא - תנועת  לחן מתנגן , יצירה ייחודית חד פעמית, המצויה בתהליך של שינוי. במצב אידיאלי, כל אדם מתמקם בסביבה שבה הוא  מבטא בכל רגע בגופו, בהוויתו, בפעולותיו את מי שהינו. כאורגניזם שלם אנו מצויים בתהליך דינמי בלתי פוסק של קליטה, עיבוד, פירוש, תגובה, השוואה ועריכת התאמות או תיקונים.רובו של תהליך זה מתרחש "מאליו" - מחוץ לטווח המודעות. הייחוד שלנו הוא ביכולתנו ללמוד, להתאים את עצמנו לסביבה ואת הסביבה אלינו. בגלל ההבדלים האישיים, אותה סביבה מסייעת לאחד ומדכאה לאחר. מכאן, שזהוי נכון ואמפטי של צרכי הפרט, יאפשר לו לערוך את ההתאמות  הנדרשות לו על מנת שיוכל לשגשג. להביע את עצמו באופן מלא מתוך ראיית מפוכחת, חופש, ושמחה.